Fagartikler
2. juli 2005
Middelalderhistorien og tradisjonene i Numedal kan behandles ut fra mange innfallsvinkler. Her har du muligheten til å lese fagartikler om ulike tema, fenomener og tradisjoner i fra middelalderepoken.


 
Gunnar i OrmegÄrden
5. oktober 2005
Den norrøne sagnskikkelsen Gunnar Gjukesson i ormegården møter oss i tre sentrale portalutskjæringer fra middelalderen i Numedal. Dette gjelder Uvdal stavkirke, hoved-bygningen på Mellom Kravik i Nore og loftet på Nordre Vangestad i Flesberg.Les mer
Kraviklyra
3. juli 2005
Kraviklyra - det eldste strengeinstrumentet som er funnet i Norge. Lyra er rekna som eit middelalderinstrument og har namnet sitt frå Kravik i Nore. Frå ein av gardane her kom instrumentet til Oldsakssamlinga i 1864. Or­igi­­n­alen kan no sjåast på Norsk Folkemuseum på Bygdøy.
 
 
Les mer
Artikkelarkiv