Åpningstider
 Arrangement
 Det skjer på tunet
 Brosjyrer
 Tidligere arrangement
 Kontakt oss

    Program sommer 2015
Dåset bygdetun
Dåsettunet er en gammel Flesberggård og unik ved at de gamle bygningene (20 av i alt 23) er bevart i sitt opprinnelige miljø. Dåset må regnes blant de eldste gårdene i bygda.  Dåset er kanskje ryddet en gang i vikingetida, og den har trolig blitt liggende øde i lange tider etter svartedauen. Gården er ikke nevnt i offisielle dokumenter før midten av 1600-tallet.

Dåset er blitt regnet som en bra fødslegård, det vil si en eiendom som har årsikker jord, gode jakt- og fiskemuligheter og god tilgang på tømmer. Dette la grunnlaget for en god naturalhusholdning, slik at en stor familie med kyr, småfe og hester kunne livnære seg. Gården hadde opprinnelig ca. 4.000 dekar skog, og ca 50 dekar dyrket mark pluss utslåtter. Skogsarealet er i dag redusert til ca det halve ved fradeling.

Dåset har vært regnet som en stor gård i Flesberg målestokk. I sin velmaktstid hadde gården 23 hus, større og mindre, hvert til sitt bruk. Noen av husene lå utenfor tunet, bl.a. sommerfjøs, sag og kvernhus. I dag står det 20 hus på gården, flere fra først på 1600-tallet, om ikke tidligere. De øvrige bygningene har kommet til senere, da de har stokker med åtte- og firkantlaft.

På grunn av at laftemåten har skiftet gjennom tidene, kan man i mange tilfeller tidfeste alderen på gamle bygninger ved hjelp av dette.  Gamle værslitte står de der slik de ble bygd for flere hundre år siden. Nå er ikke Dåset alene om å ha så mange hus. De fleste gårdene i Numedalsbygdene hadde ofte opptil en tjuetalls hus.

Dåset er flittig brukt på sommertid. Det er en tradisjon at lag og foreninger i Flesberg arrangerer "Dåset søndager" med aktiviteter for hele familien. Servering av tradisjonskost, samt oppvisning i folkemusikk- og dans, er kjente innslag. Omvisning av vertskapet på sommeren.

Har du lyst til å ta en tur i skogen er Dåset et perfekt utgangspunkt. Du kan følge den 2,5 km lange skogsstien, hvor du finner 13 informasjonstavler om skog, natur og kulturhistorie underveis.
Stien er godt merket. 

 
Artikkelarkiv
Dåset skogsti

 

Dette nettstedet eies av Numedalskommunene: Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg.
Ansvarlig redaktør: Hans Henrik Thune Tlf.: 31 02 30 00
 
Webmaster Numedalsnett AS