Stavkirkene - enestående arkitektoniske vitnesbyrd fra middelalderen


Stavkirkene i Numedal ble bygget i en tid da Norge befestet sin stilling som et selvstendig europeisk kongedømme med sitt eget kirkestyre. Numedølene drev mye reisevirksomhet i tidligere tider, og har nok kommet i kontakt med den europeiske kultur og de felleskirkelige strømningene som gjorde seg gjeldende her til lands på 1200-tallet.

Stavkirkene nærmest svever i landskapet og skaper en følelse av åpent rom når du trer inn i dem. Det minner om det brutte kirkerommet som steinpilarene og de tilhørende strebesystemer i katedralene danner. Middelalderens arkitekter ønsket å skape symbolbærende kirketyper enten de var bygd i tre eller stein. Stavkirkens åpne rom og streben mot himmelen er et uttrykk for middelaldermenneskenes sterke gudslengsel. Den første enkle stavkirkevarianten dukker opp utenfor landets grenser, men stavkirken med midtrom og sideganger, er en helt ny og særnorsk oppfinnelse. Den bygger på en norsk stiltradisjon idet at både dragehoder og treskurd er trekk vi kan kjenne igjen fra Osebergskipets ornamenter. 

I dag er det kun 28 stavkirker igjen i Norge, og fire av dem finnes i Numedal.

Man regner at stavbyggingskunsten hadde sin storhetstid på 11- og 1200-tallet og at den var gått av bruk i senmiddelalderens nedgangstid. Etter reformasjonen i 1537 kjenner man ikke til at det er blitt bygget stavkirker, og det er ikke mange tegn som tyder på at kunsten å bygge i stavverk har vært kjent. Enkelte steder kan man imidlertid finne enkle tilbygg i stavverk, og stavkirkene i Numedal viser at her har byggmestere kunnet reise kvalitetsbygg i denne krevende byggemåte langt opp i tiden. Det sier atskillig om tradisjonsbevissthet og faglig innsikt at de har oppført nye tilbygg til de gamle stavkirker i den gamle byggeteknikk og innpasset dem i de gamle byggverk.

Det er omvisning i alle stavkirkene i sommersesongen.

Kilder:
Uvdal stavkirke forteller, Nore og Uvdal kommune og Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Buskerud avdeling, 1992
.


Velkommen til stavkirkene i Numedal Middelalderdalen!

 
Artikkelarkiv
Stavkirkene i Numedal - stave churches - Numedalsnett
Nore stavkirke
 
 

 

Dette nettstedet eies av Numedalskommunene: Nore og UvdalRollag og Flesberg.
Ansvarlig redaktør: Hans Henrik Thune Tlf.: 31 02 30 00
Redaktør: Gudveig Førle Tlf. 41001033
Webmaster Numedalsnett AS